Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

Boky Fanentanana - Fahasalaman'ny zaza

Lohateny

01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

02 - Ny vaksiny

03 - Fampinonoana fotsiny ihany

04 - Sakafo fanampiny

05 - Pilonkankana sy vitamina A

06 - Tazomoka

07 - Kohaka na pnemonia

08 - Ady amin'ny aretim-pivalanana

09 - Fambara loza amin'ny zaza menavava

 Source


01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.Hiverina hijery ny lohateny any ambony

02 - Ny Vaksiny

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

03 - Fampinonoana fotsiny ihany 

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.   Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.   Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.     Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.   

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

04 - Sakafo fanampiny

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.   Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 
 

  

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

05 - Pilonkankana sy vitamina A

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

06 - Tazomoka

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

07 - Kohaka na pnemonia

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

08 - Ady amin'ny aretim-pivalanana

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

   

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

09 - Fambara loza amin'ny zaza menavava

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony