Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

Sary hosodoko - Randriantsoa Lala

BIOGRAPHIE

Anarana : RANDRIANTSOA
Fanampin'anarana : Lala

Mpanao sary hosodoko sy Mpampianatra taranja ara-panatanjahantena
48 taona - Raim-pianakaviana
Adiresy : Lot 18 A Ambohidroa - Ambohimanarina - Antananarivo -101 MADAGASCAR
Tel: 033 11 741 55 / 034 19 309 88
E-mail: lalarandriantsoa@gmail.com

Nampianantena, ary efa manana traik'efa 15 taona amin'ny lafiny sary hosodoko, nanomboka nampiseho ny vahoaka ny asany izy tamin'ny 1998 ary nitratranga ny "style classique" izay atao amin'ny karazana haizatra maro toy ny "plumes, gouache, pastels ary menaka".
Efa maro ireo "exposition"  nataony, izy irery na miaraka amin'ny olona nandritra izay taona ela be nanaovany sary hosodoko izay.

Indreto misy santionany amin'ny asa-tanany
Lumière
« Lumière » - Huile sur toile (40cm x 50cm)

Am-pisasàna
« Am-pisasàna » - Pastel gras sur papier glacé(23cm x 31cm)
Efa lafo

Ny any aminay
«Ny any aminay» Pastel gras sur papier glacé (25,5 x 32,5)

 Combat de coq
«Combat de coq» - Pastel gras sur papier glacé (24 x 35)cm

 Bivouac
«Bivouac» - Pastel gras sur Papier glacé (26,5 x 44)cm
Efa lafo
Passage dans le brouillard
«Passage dans le brouillard» Huile sur toile (60 x 81)cm

 Ferrage de bœuf
«Ferrage de bœuf» Huile sur toile (60 x 81)cm

Coin perdu
«Coin perdu» - Huile sur toile (50 x 60)cm

Ambohitsitononona
«Ambohitsitononona» Pastel gras sur papier glacé (23x31)cm
Efa lafo
Contact Randriantsoa Lala
Adiresy : Lot 18 A Ambohidroa - Ambohimanarina - Antananarivo -101 MADAGASCAR
Tel: 033 11 741 55 / 034 19 309 88
E-mail: lalarandriantsoa@gmail.com