Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

Analanjirofo, Androy, Anosy Region

Analanjirofo, Androy, Anosy Region

Region Analanjirofo

District of Fenerive Est

 • ACOA at Fenerive Est.
 • OTIV at Fenerive Est, Vohilengo, Ampasina Maningory, Ampasibe Manatsatrana, Mahambo

District of Mananara Nord

 • ACOA at Mananara Avaratra.
 • OTIV at Mananara Avaratra, Imorona, Manambolosy, Antanambe, Sandrakatsy

District of Maroantsetra

 • OTIV at Maroantsetra, Mahavelona, Ambinanitelo, Ankofa,Rantabe, Ankiaka, Voloina

District of Soanierana Ivongo

 • OTIV at Soanierana Ivongo and Manompana

District of Ste Marie

 • OTIV Ambodifotatra

District of Vavatenina

 • OTIV at Vavatenina, Maromitety, Anjahambe

Androy Region

District of Ambovombe

 • MAHAVOTSE at Ambovombe and Antanimora Atsimo

District of Tsihombe

 • MAHAVOTSE at Tsihombe

Anosy Region

District of Amboasary Atsimo

 • FIVOY at Amboasary Atsimo, Behara, Ebelo, Elonty, Esira, Ifotaka, Mahaly, Maromby, Marotsiraka, Tranomaro, Tsivory

District of Taolagnaro

 • FIVOY at Ankaramena, Ifarantsa, Isaka Ivondro, Mahatalaky, Manambaro, Mandiso, Ranopiso, Soanierana, Taloagnaro.
 • ORDIMIC at Ampasy and Taolagnaro