Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

Betsiboka, Boeny, Bongolava Region

Betsiboka, Boeny, Bongolava Region

Betsiboka Region

  • Betsiboka Region still does not have microfinance institutions.

Boeny Region

District of Mahajanga

  • ACEP Madagascar in the town of Mahajanga.
  • EAM Finances in the town of Mahajanga.
  • MAMPITA in the town of Mahajanga.
  • MUTUA FIDE MF in the town of Mahajanga.
  • PAMF in the town of Mahajanga.
  • SIPEM in the town of Mahajanga.

District of Marovoay

  • AECA at Ambolomoty, Ankazomborona, Anosinalainolona, Antanimasaka, Manaratsandry, Marovoay town, Tsararano.

Bongolava Region

District of Fenoarivobe

  • CECAM at Fenoarivobe, Firavahana, Kiranomena.

District of Tsiroanomandidy

  • CECAM at Belobaka, Sakay, Mahasolo, Ambalanirana, Ambararata be, Tsinjoarivo, Soanierana, Tsiroanomandidy ville, Bemahatazana, Bevato, Tsiroanomandidy fihaonana, Anosy, Fierenana.