Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

Diana, Haute Mahatsiatra, Ihorombe Region

Diana, Haute Mahatsiatra, Ihorombe Region

Diana Region

District of Ambanja

 • OTIV at Ambanja Commune urbaine, Bemaneviky Haut Sambirano, Djangoa
 • PAMF at Ambanja

District of Ambilobe

 • OTIV at Ambilobe, Ampondralava, Beramanja - Ankazomborona, Anaborano Ifasy

District of Analalava

 • OTIV at Ankaramibe

District of Antsiranana 1

 • SIPEM and OTIV in the town of Antsiranana

District of Antsiranana 2

 • OTIV at Anivorano Avaratra

District of Nosy Be

 • OTIV at Nosy Be Hell Ville and Dzamandzar

Haute Mahatsiatra Region

District of Ambalavao

 • TIAVO at Sendrisoa, Ambalavao, Ambinanindovoka, Ambohimahamasy, Iarintsena, Besoa, Andranovorivato, Vohimarina
 • CECAM at Ambalavao

District of Ambohimahasoa

 • TIAVO at Ambohimahasoa, Sahave, ISaka, Morafeno, Ambalankindresy, Manandroy, Camp Robin, Vohiposa
 • CECAM at Ambalankindresy and Ambohimahasoa

District of Fianarantsoa 1

 • ACEP Madagascar at Fianarantsoa CU
 • CECAM at Fianarantsoa 1
 • TIAVO at Fianarantsoa CU

District of Ikalamavony

 • TIAVO at Ambatomainty and Ikalamavony

District of Isandra

 • TIAVO at Befeta, Anjoma Itsara, Andriamizaha, Soatanana, Andoharanomaintso, Nasandratro, Isorana

District of Lalangina

 • CECAM at Alakamisy Ambohimaha
 • TIAVO at Alakamisy Ambohimaha and Sahambavy

District of Vohibato

 • TIAVO at Alakamisy Itenina, Vohitrafeno, Mahaditra, Talata Ampano, Mahasoabe, Andranomiditra

Ihorombe Region

District of Ihosy

 • TIAVO at Ambia, Ranohira, Sakalalina, Zazafotsy, Ihosy