Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany Region

Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany Region

Vakinankaratra Region

District of Ambatolampy

 • ACEP Madagascar at Ambatolampy 1
 • CECAM at Antanamalaza, Antsampandrano, Ambatondrakalavao, Antsiriribe, Ambatolampy, Ihazolava, Behenjy
 • FI at Ambatolampy
 • OTIV at Ambatolampy, Behenjy

District of Andramasina

 • CECAM at Ambatofotsy, Alatsinainy Bakaro, Ambohimiadana, Sabotsy Ambohitromby

District of Antanifotsy

 • CECAM at Antanifotsy
 • OTIV at Antanifotsy and Ambohimandroso

District of Antsirabe 1

 • ACEP Madagascar, CECAM, FI, VAHATRA, OTIV, SIPEM, TITEM, VATSY at Antsirabe 1

District of Antsirabe 2

 • CECAM at Antsirabe 2, Ambohibary, Ambano, Belazao, Soanindrari, Manandona, Alakamisy, Ambohimanandriana, Andranomanelatra, Vinaninkarena, Ambatomena, Tsarahonenana, Ambatomiady
 • OTIV at Andranomanelatra and Ambohibary Sambaina

District of Betafo

 • CECAM at Mahaiza, Alakamisy Anativato, Betafo, Soavina, Andranomafana

District of Faratsiho

 • CECAM at Faratsiho, Antsapanimahazo, Faravohitra, Vinaninony Sud
 • OTIV at Faratsiho

District of Mandoto

 • CECAM at Mandoto, Vinany, Ankazomiriotra
 • OTIV at Mandoto

Vatovavy Fitovinany Region

District of Ifanadiana

 • TIAVO at Ifanadiana, Ranomafana, Manapatrana, Tolongoina

District of Ikongo

 • TIAVO at Ikongo

District of Manakara

 • TIAVO at Sahasinaka, Manakara, Marofarihy, Ampasimanjeva, Vohimasina, Ambila, Amboanjo, Lokomby, Bekatra

District of Vohipeno

 • TIAVO at Andemaka, Vohipeno, Ifanirea, Nato, Mahazoarivo, Angado, Ankarimbelo