Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

Boky Fanentanana - Fahasalaman'ny reny

Lohateny

01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

02 - Fomba Fandrindram-piterahana

03 - Fisafoana

04 - Pilifera

05 - Tazomoka

06 - Tetanosy

07 - Sakafon'ny vehivavy mampinono

08 - IST, VIH/SIDA

 Source


01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.Hiverina hijery ny lohateny any ambony

02 - Fomba Fandrindram-piterahana

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.  Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
   

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

03 - Fisafoana

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.  Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

04 - Pilifera

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

05 - Tazomoka 

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

06 - Tetanosy

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.


Hiverina hijery ny lohateny any ambony

07 - Sakafon'ny vehivavy mampinono

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony

08 - IST, VIH/SIDA

 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.
 Tsindrio ny sary raha hanalehibe azy.

Hiverina hijery ny lohateny any ambony